Geschiedenis

Begin jaren ’70 wilden de mensen, die toen nog deel uitmaakte van de Stichting Jeugdraad – onder de voorzitterschap van Sjaak v.d. Berg, tijdens de grote vakantie voor de jeugd tussen de 6 en 12 jaar die niet op vakantie gingen / konden activiteiten aanbieden zodat ze zich niet verveelde en zich op straat moesten vermaken.

De grond gedachte was: zoveel mogelijk verenigingen inschakelen die ‘n onderdeel voor hun rekening namen.Niet te ingewikkeld, niet te veel energie en tijd vragend zodat het elk jaar opnieuw terug kon komen. Het moest op de toekomst gericht zijn. Het allereerste jaar (1973) kwam dat nog niet helemaal van de grond.Het 2e jaar werd er een ”comité” gevormd dat die structuur gestalte gaf.

Hiervan maakte de heren Jeroen van Eijk, Bram Montanus en de dames Puck Schröder en Corrie v.d. Berg deel uit. De jeugdraad benaderde de in Voorhout actief zijn verenigingen.Dit waren onder andere:

De volksuniversiteit,
St. Cecilia
Zwemverening de Columbiaan
Schaakclub Het Witte Paard
Vereniging Gezondheidszorg
Scouting groep Boerhaave
Visclub
Voetbalvereniging Forholte
Handbalvereniging BAX/Forholte
Oranje Vereniging
EHBO Voorhout
Jongerenvereniging Contact
Jeugdclubs Voorhout
Voorhoutse Brandweer

Al deze verenigingen verzorgden ’n onderdeel. De programma’s van 1975 en ’76 laten duidelijk zien wie wat voor zijn rekening nam. In de ochtenduren konden de kinderen in ’t Hok (later De Spelewey) elkaar ontmoeten en van alles en nog wat met elkaar doen onder toezicht en begeleiding van veel vrijwilligers.

Eén van de kinderen die er elke ochtend was, was John Turenhout uit de P. Hooghstraat. Hij was altijd aan het tekenen en tekende veel strip figuurtjes. Aan hem hebben we gevraagd een ontwerp te maken voor het programma boekje. Hij tekende Jantje Beton na  met de handjes omhoog. Er is toen het voorstel gedaan het ietsepietsie anders te doen, want één handje ging omlaag in dit figuurtje. Uiteindelijk kwam dit figuurtje op de kaft van het programmaboekje. De boekjes werden op de laatste schooldag op scholen uitgedeeld.

Een ander ‘’probleem’’ waar we tegen aanliepen waren de telkens terugkerende 1e, 2de en 3de prijzen. Die leverde zoveel hoofdbrekers op … En we gunde alle kinderen ’n prijs!Vanuit deze situatie kwamen we op het idee van de –in eerste instantie – rode kaartjes met het ventje er op. Ieder kind die aanwezig was bij een activiteit kreeg een kaartje, Bij wedstrijden kregen de prijswinnaars extra kaartjes. Aan het einde van de vakantie evenementen was er het grote pretpark waar de kaartjes als ‘’geld’’ gebruikt kon worden. Daaruit bestond het conflict met de ( ouders van ) kinderen die wel op vakantie waren geweest en te weinig of geen kaartjes hadden. Zij wilden wel betalen. En dat was juist niet de opzet! Zij waren op vakantie geweest en heel veel andere kinderen juist niet.Op het pretpark was niets met geld te koop! Ook geen kaartjes!

De activiteiten

Het poppenspreekuur werd de eerste jaren gedaan door Dokter de Haas.Zij was arts op het consultatie bureau en ze had het liefst dat de kinderen alleen kwamen zonder moeder of vader. Dan kon ze via de beer of pop heerlijk met de kinderen praten.Voor de film waren we aangewezen op het parochiehuis. Ca 400. kinderen kwamen op zo’n middag naar de film.Vakantie van de beheerder gooide behoorlijk wat roet door het programma heb. Maar kost wat het kost : de filmmiddagen moesten doorgang vinden en ze gingen ook door.

Financiën

Later kwam het financieringsprobleem. De jeugdraad kreeg geen subsidie. Het argument van de gemeente was dat ze persoonlijk geen geld binnen brachten (de Voetbalvereniging wel, want zij stonden achter de bar ). Vanuit deze situatie ontstond het idee van de rommelmarkt en ook dat is een succes geworden, want ook die functioneert nog steeds (reeds opgegaan in “Opnieuw Voorhout”).

Zelfstandigheid

Na verjonging binnen het vrijwilligersteam van de vakantie evenementen in december 2013 is de “De Spelewey Vakantie Evenementen” een zelfstandig stichting geworden onder de naam “Vakantie Evenementen Teylingen (VET)”. Meer samenwerking werd gezocht met verenigingen, o.a. de Oranje Vereniging Voorhout en Scouting Boerhaavegroep Voorhout. Ook werd er meer en meer gewerkt aan sociale media, vernieuwing programmaboekje, website en digitale inschrijvingen.

De grote lijnen zijn nog steeds de basis en uitgangspunten voor het opzetten van de vakantie evenementen en dat het een toekomst gerichte opzet was bewijst het blijvende succes!