Coronaprotocol

Inhoud

Het onderstaande bevat het Coronaprotocol van Vakantie Evenementen Teylingen (VET) De volgende elementen zijn hierin opgenomen:

Algemene informatie Vakantie Evenementen Teylingen

 1. Schema van opkomsten (dagen, tijden, leeftijden)
 2. Locatie van activiteiten
 3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen
 4. Organisatie maatregelen rondom de activiteiten
 5. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de activiteiten
 6. Contactpersoon coördinator VET-activiteiten in coronatijd
 7. Evt. overige maatregelen

Algemene informatie Vakantie Evenementen Teylingen 

VET is een zelfstandige stichting die zich inzet voor het organiseren van activiteiten in de zomervakantie van de basisscholen in Voorhout. Deze activiteiten worden al meer dan 30 jaar georganiseer op Voorhout voor de basisschoolkinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. Aangezien VET zich qua activiteiten en locatie van de activiteiten “schaart” onder Scouting Boerhaavegroep, is voor dit protocol gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de Boerhaavegroep en Scouting Nederland. Scouting Nederland heeft op 4 juni 2020 haar vernieuwde advies omtrent “Scouting en het coronavirus” gepubliceerd op haar website (www.scouting.nl/coronavirus). Het overzicht is toegevoegd aan dit protocol. Wij hebben ons coronaprotocol gebaseerd op de richtlijnen van de gemeente en Scouting Nederland.

Onze stichting heeft geen leden (kinderen schrijven zich in per activiteit). Er wordt leiding gegeven door ca. 12 vrijwilligers (afhankelijk van aantal deelnemers activiteiten/activiteit). Deze vrijwilligers zijn verdeeld over de volgende leeftijdscategorieën):

t/m 18 jaar                   1 persoon

19-25 jaar                    8 personen

Ouder dan 25 jaar        3 personen

 1. Schema van opkomsten (dagen, tijden, leeftijden)

 

Datum

Ochtend 10.00-12.30 uur

Middag 13.00-15.30 uur

Avond 19.00-21.00 uur

26 juli

Levend stratego (B)

Geen activiteit

Filmavond

27 juli

Sport en Spel (B)   TIJD: 10:00 – 12:00

Geen activiteit

Levend Cluedo (B)

28 juli

Geen activiteit

Waterfestijn (B)

Tobbetje steken (B)

29 juli

Koekjesbakken /Quiz 

Geen activiteit

Samen Eten + Kampvuur / Douanespel (B)

TIJD: 18:00 – 21:00

30 juli

Lasergamen (B)

Geen activiteit

Lasergamen “The Battle”  (B)

(B) is buitenactiviteit

Voor iedere opkomst is de leiding maximaal 1 uur van tevoren op de opkomstlocatie aanwezig, zodat de opkomst voorbereid kan worden.

Voor de binnenactiviteiten geldt dat de kinderen zich moeten inschrijven via internet. Voor deze binnenactiviteiten kunnen zich per activiteit maximaal 30 kinderen inschrijven.

Voor het koekjesbakken geldt dat we dit in shifts gaan doen, omdat de ervaring is dat hiervoor meer belangstelling is dan de genoemde maximale 30. Tussen de shift zullen de tafels/gereedschappen worden schoongemaakt om zorg te dragen voor optimale hygiëne.

Voor de buitenactiviteiten geldt geen beperking, maar ook hiervoor moeten de kinderen zich vooraf inschrijven, zodat we duidelijkheid hebben omtrent de groepsgrootte (en hiermee aantal personen leiding kunnen afstemmen).

 1. Locatie van VET-activiteiten

 Opkomsten

Voor de opkomsten zullen wij gebruik maken van de onderstaande locaties.

Locatie 1:  De benedenverdieping en het grasveld van clubhuis “De Woelige Stal” van Scouting Boerhaavegroep. Het lokaal is 120m² en heeft een eigen ingang en sanitaire voorzieningen. Het is vanaf hier niet mogelijk om de bovenverdieping te bereiken.

Locatie 2:         De bovenverdieping van clubhuis “De Woelige Stal” van Scouting Boerhaavegroep en een gedeelte van de IJsbaan, aan de kant van V.V. Foreholte. Het lokaal is 72m² heeft een eigen ingang en sanitaire voorzieningen. Het is vanaf hier niet mogelijk om de benedenverdieping te bereiken.

Locatie 3:         De IJsbaan, hier wordt het merendeel van de buitenactiveiten georganiseerd.

Locatie 4:         Het Overbosch.

Andere bijeenkomsten

Noodzakelijke bijeenkomsten van vrijwilligers (18+ jaar) vinden plaats in een van de grote lokalen van het clubhuis (locatie 1). Dit lokaal wordt zodanig ingericht dat de afstandsbeperking gehandhaafd kan worden. Er zijn hierbij maximaal 15 personen aanwezig. 

 1. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen

 De deelnemers komen zoveel mogelijk zonder ouders/begeleiders naar locatie 1. Als de jeugdleden gebracht worden blijven de ouders bij de fiets of in de auto buiten de opkomstlocatie. Er mogen geen ouders ‘aan de kant’ bij de opening of opkomst blijven kijken.

Bij de ingang van het terrein zullen bordjes worden opgehangen waarop bovenstaande nogmaals wordt weergegeven.

 1. Organisatie maatregelen rondom de opkomsten

Allereerst geldt natuurlijk dat een deelnemer of leiding met verkoudsheidklachten thuis moet blijven. Voor het betreden van het terrein zal voor iedere bijeenkomst aan de deelnemers gevraagd worden af zij klachten hebben. Bij ouders wordt gevraagd dit extra onder de aandacht te brengen en wordt dit gevraagd op het inschrijfformulier (digitaal inschrijven). Daarnaast gelden de volgende maatregelen:

 • De activiteiten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar een van de lokalen in het clubhuis.
 • De deelnemers worden gevraagd zoveel mogelijk thuis al naar het toilet te gaan, om het gebruik van het sanitair tot een minimum te beperken.
 • Douchen op de opkomstlocatie is niet toegestaan.
 • De overige ruimtes worden afgesloten.
 • Tussen de deelnemers geldt geen afstandsbeperking, maar wordt het organiseren van contactspellen (waarbij bijv. handen vastgehouden worden) zoveel mogelijk beperkt.
 • De leiding hoeft geen afstand te houden tot de deelnemers.
 • De leiding houdt sowieso 1,5m afstand tot elkaar.
 • De leiding is herkenbaar aan hun (licht)blauwe polo.
 1. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de activiteiten
 • Bij binnenkomst dienen deelnemers en leiding hun handen te desinfecteren met handgel/handzeep.
 • Na iedere opkomst wordt het sanitair bij de opkomstlocatie schoongemaakt door de leiding die op die locatie opkomst heeft gehad. Dit wordt bijgehouden op een aftekenlijst die zich bevindt in de sanitaire ruimte.
 • De gebruikte materialen worden na iedere opkomst schoongemaakt.
 • Bij het sanitair zal voldoende handzeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn.
 • Bij het uitdelen van eten of drinken en bij kookactiviteiten wordt extra rekening gehouden met voedselveiligheid en hygiëne.
 1. Contactpersoon coördinator VET-activiteiten in coronatijd

 

Voorzitter                     Bryan v.d. Berg                                    06-112 411 68

Penningmeester          Johan Plug (coördinator)                   06-558 441 12

 1. Evt. overige maatregelen

Alle bovengenoemde maatregelen worden ook gecommuniceerd naar de leiding, de deelnemers en hun ouders/begeleiders, waarbij aan de ouders gevraagd wordt dit ook met hun kinderen te bespreken.

Tijdens de opkomsten zal de leiding in de gaten houden of de maatregelen worden nageleefd.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met de hierboven genoemde contactpersonen.