Algemene voorwaarden

1. Inleiding
Door u in te schrijven voor het evenement georganiseerd door Vakantie Evenementen Teylingen (VET) , stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u zich inschrijft.

2. Inschrijving en Betaling
2.1. Inschrijving voor het evenement gebeurt via inschrijvingswebsite.
2.2. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling van het inschrijfgeld.
2.3. Betalingen dienen te worden voldaan via iDEAL.

3. Annulering door Deelnemer
3.1. Annuleringen dienen per mail te worden doorgegeven via secretariaatvet@gmail.com .
3.2. Bij annulering tot 7 dagen voor het evenement wordt 100% van het inschrijfgeld terugbetaald.
3.3. Bij annulering binnen 7 dagen voor het evenement vindt geen restitutie plaats.

4. Annulering door VET
4.1. VET behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of te verplaatsen in geval van onvoorziene omstandigheden.
4.2. In geval van annulering door VET wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald.
4.3. VET is niet aansprakelijk voor enige kosten die de deelnemer heeft gemaakt in verband met het evenement (zoals reiskosten of accommodatie).

5. Deelname
5.1.  Al onze evenementen worden georganiseerd voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar (Basisschoolleeftijd).
5.2. De deelnemer dient zich te houden aan de regels en huttenbouw regelement tijdens het evenement.
5.3. VET behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze regels houden, de toegang tot het evenement te ontzeggen zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Deelname aan het evenement is op eigen risico.
6.2. VET is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
6.3. VET  is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel of andere schade die de deelnemer oploopt tijdens het evenement, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Organisator.

7. Privacy
7.1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van VET.
7.2. Door u in te schrijven, stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw inschrijving en deelname aan het evenement.

8. Foto- en Videomateriaal
8.1. Tijdens het evenement kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden.
8.2. Door deelname aan het evenement geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van dit materiaal door VET zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden
De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op de datum dat ze worden gepubliceerd op de website van VET.

10. Toepasselijk Recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11. Contactinformatie
Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via secretariaatvet@gmail.com