Algemeen reglement

Deelname
Al onze evenementen worden georganiseerd voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar.

Waar?
Tenzij anders staat aangegeven kun je voor al onze activiteiten terecht bij het clubgebouw van de scouting aan Sportlaan 5 te Voorhout. Hier vinden de activiteiten plaats en verzamelen wij voor dagjes uit . Zorg er in alle gevallen voor dat je op tijd aanwezig bent. De huttenbouw wordt georganiseerd op het veld van de IJsbaan (tegenover scouting).

Deelname voor eigen risico
Het bestuur van de Stichting Vakantie Evenementen Teylingen, de gemeente Teylingen en meewerkende verenigingen en instellingen houden zich het recht voor eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of gevolgen die voortkomen uit bijwoning van of deelname aan de evenementen die in dit programma staan vermeld.

Vrijwilligers
Alle activiteiten die de Teylingse jeugd zoveel plezier brengen worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Ook wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken! Voelt u er iets voor om vele kinderen een hoop plezier te bezorgen, meld u dan aan bij ons!

Foto’s

Door deel te nemen aan Vakantie Evenementen Teylingen, geeft u toestemming tot het plaatsen van foto’s
op de internetsite van VET en sociale media. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en verspreiden
deze niet. Bezwaar tegen publicatie van foto’s? Geef dit dan aan bij onze vrijwilligers en wij zullen deze foto’s
verwijderen van de internetsite.

Internet
Via onze website en facebook zullen wij eventuele wijzingen bekend maken.